Националният омбудсман Гиньо Ганев, цялата парламентарна комисия по петициите и жалби на гражданите и юристи от различни партии се обявиха против текстове от новия Закон за етажната собственост. 
  Той задължава притежателите на апртаменти да се сдружават, не дава право на отказ от участие в управителни и контролни съвети на блока, предвижда тези органи да глобяват комшиите си със суми от по 5000 лв. за неизпълнение на решения на общото събрание и дори да гласуват за прогонване на собственик от кооперацията. 
  Домашни любимци пък ще могат да се отгеждат само с писмено съгласие на преките съседи, и то ако общото събрание на блока изобщо е допуснало в сградата да има животни. 
  Текстът за кучетата и котките да отпадне, гласува единодушно вчера комисията по петициите и жалбите, след като бе сезирана със 7000 подписа от граждани, че те противоречат на българското и европейското законодателство. Омбудсманът Ганев категорично подкрепи възраженията. „Законът обаче съдържа и други изключително двусмислени сюжети за хората, не за кучетата", заяви той. Не може да те задължават да си в някакво сдружение на блока, както и топлофикация и други монополисти да контактувате това юридическо лице, а не с отделния клиент, възмути се националният защитник. 
 

Well along everyone know that generic levitra for sale detected with ease in the Internet. In distinct on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.