Всички регистрирани ветеринарни лекари от цялата страна ще имат достъп до националния регистър на бездомните и домашните кучета от първи юли, съобщи вчера министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов.

Well along everyone be aware of that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In special on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

До момента право на достъп до регистъра са имали само официални­те ветеринарни лекари и ветеринарите, които имат договор с държа­вата за имунопрофилактика. Министър Найде­нов посочи, че от първи юли вече всички ветеринарни лекари ще могат да вписват в регистъра домашните кучета, а общинските приютите - бездомните кучета. „Да се надява­ме, че тази мярка ще помогне за решаването на този тежък проб­лем", посочи министър Найденов.