Печат

Описание

Разправят, че бог решил да си пука пуканки. С намерението да седне на най-високия облак и да ни гледа сеира. Загледал се в България и ха изтървал една пуканка. Пуканката била добре изпукана и това я спасило от унищожение. И да не Ви се вярва, Пуканка падна точно при нас. Ами Пуки не е като другите и това е видимо. Ако не сте видели Пуки, нищо не сте видели. Дом без Пуки не е истински дом. И така! Пуки пребивава по неволя при нас. Дупничанка е, ама само засега.

За контакти

Снежана Банева
Телефон: 0889583884
Имейл: Sbaneva@gmail.com
Град: Дупница
Област: Кюстендил
КученцеКученце