Печат

Описание

Гумичка и Порто са братче и сестриче на бездомна майка, които пристигнаха при нас с третото си братче. Едва на 3-4 дни ни ги връчиха с думите: „Майка им е сгазена на пътя. Ако можете ги отгледайте, ако не – не знам.“ Порто дълго време не наддаваше и беше едва на половина на сестричката си. След лечението на Порто и двамата са в добро здраве и са готови за осиновяване.Порто ви изпраща слънчеви поздрави и ви напомня, че все още се оглежда за своите хора!

За контакти

Сдружение Незабравените
Имейл: adopt@unforgottenbg.com
Град: София
Област: София-град
ПортоПорто