Печат
Забелязано е в кв.Симеоново на пресичане на улици Мишова Орница и Зелена Круша. Беше със сива кожена каишка. Успях да го вкарам в двора и да вържа, обаче се измъкна от каишката, потича из двора и след това избяга и от него. За съжаление остана без каишката.

За контакти:

Victor Blokhin
Имейл: blovic123@gmail.com
Град: София
Област: София-град
Едро, мъжко, рижаво-черно, младо, домашноЕдро, мъжко, рижаво-черно, младо, домашно