Печат
Българско гонче женско,загубено на 13.01.2018 г. в района междус. Сестримо, обл. Пазарджик и м. Чаира

За контакти:

nikolay.yonchev
Телефон: 0884111441
Имейл: elfyely@yahoo.co.uk
Град: с. Сестримо
Област: Пазарджик
Загубено кучеЗагубено куче