Печат
Измина половин година ,а никой не попита за нея :( Тази мила госпожица има нужда от една баня и по-подходяща храна от тази,която получава в приюта и ще придобие напълно нов облик. Дайте и шанс

За контакти:

Irena Raycheva
Имейл: npozjl@gmail.com
Град: Разград
Област: Разград
Дори търси дом!Дори търси дом!