За всяко второ и следващо куче в община Априлци собственикът му ще плаща тройна такса, става видно от сайта на администрацията. Според наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги за притежаване на куче годишният налог е 3 лв., а за всяко следващо - по 9 лв.

Well along everyone know that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In distinctive on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Таксата се плаща ежегодно до края на март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на четириногото, когато това стане след 31 март. За кучета, намерили стопанин през текущата година, таксата се дължи в размер на 1/12 от годишния налог за всеки месец до края на годината. Собственикът трябва да подаде декларация за домашния си любимец в тримесечен срок от датата на придобиването му.

Според Закона за ветеринарномедицинска дейност от такса са освободени стопаните инвалиди, служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка, кучета, използвани за опитни цели, кучета на БЧК, кастрирани животни и ловни кучета. Други собственици, които могат да се ползват от преференции в Априлци, са самотно живеещи хора, както и стопани на четириноги с поставен микрочип за първата година от тяхното регистриране.

Приходите от такса куче общинската администрация използва за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените животни .