ImageНа свое заседание днес Народното събрание гласува и последните текстове от Закона за защита на животните. С това законът беше окончателно приет на второ четене и ще влезе в сила от 31.01.2008 г.

Текстовете, които предизвикаха най-голям спор, касаеха начините за решаване на проблема с бездомните кучета. Парламентът прие два възможни подхода - кастриране и връщане на места и прибиране на животните в общински приюти, където те да бъдат отглеждани доживотно и предлагани за осиновяване. Макар вторият подход да не предлага ефективно решение на проблема, все пак приетите текстове показват желанието на българските народни представители да възприемат по-хуманни методи за справянето с проблема. Сред другите основни моменти в закона са третирането на организирането на боеве с кучета като особено жестоко отношение към животни и забраната за използване на диви бозайници и примати в циркове и увеселителни програми.

Въпреки че законът е огромна крачка напред в развитието на обществото ни, за нас, любителите на животните, борбата съвсем не е приключила. Отхвърлена беше възможността за промяна на Наказателния кодекс и криминализиране на особено жестокото отношение към животни. Надяваме се тези поправки да влязат в новия Наказателен кодекс.

Остава открит и въпросът за условията, на които трябва да отговарят новите приюти и кастрационни центрове, като за целта трябва да бъде издадена наредба на Министерство на земеделието и продоволствията.

Well already everyone know that generic levitra for sale detected with ease in the Internet. In exclusive on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Pin It