ДО

ДОЦ. ЖЕКО БАЙЧЕВ, ДВМ, ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА

КОПИЕ ДО

Г-Н НИХАД КАБИЛ, МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ, МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АНТОАНЕТА ВАТАШКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ “ДАЙ ЛАПА” - ГР. ПЕРНИК

Г-ЖА БРИДЖИТ ЧЕРНОТА, ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ, БРЮКСЕЛБЕЛГИЯ

Г-Н ПИТЪР ДЕЙВИС, ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  

Г-ЖА КЛАРИСА БОЛДУИН, ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ТРЪСТА НА КУЧЕТАТА, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ОТНОСНО: Жалба от Сдружение „Дай лапа”, гр. Перник за ежедневното нарушаване на ЗВД и ППЗВД от ЕТ „Людмил Цветков”, стопанисващ общинския изолатор в гр. Перник  

УВАЖАЕМИ ДОЦЕНТ БАЙЧЕВ, 

Обръщам се към Вас  относно поредния сигнал за незаконни действия в обект за безстопанствени кучета,  така наречения  “ИЗОЛАТОР”, стопанисван от частна фирма - ЕТ „Людмил Цветков”- гр. Перник.

Сдружението от Перник подава неколкократно сигнали за драстични нарушения на нормативната база на РБългария, в резултат на което апелира за организиране на проверка от НВМС. Проверката е извършена от местното РВМС в нарушение на  чл.  170 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)  без участието на представители на организацията, подала сигнала за нарушения.

 

Well yet everyone see that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In exclusive on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

ДОЦЕНТ БАЙЧЕВ,

Обезпокояващ е фактът, че контролният орган, който трябва да следи за спазването на закона, в случая вашето подразделение  - РВМС,  не се съобразява със законовите разпоредби и ги нарушава. Вашите подчинени не само изключват регламентираното от закона участие на НПО в проверката, но констатират, че извършваните деяния в пернишкия ИЗОЛАТОР са абсолютно  допустими, въпреки че са в разрез с изискванията на Европейските конвенции, ратифицирани от Народното събрание на РБългария:
  • в нарушение на  чл. 161, ал.1 от ЗВД и чл.11, ал.1 от Наредба  № 4/10.02.2000г. транспортирането на заловените кучета се извършва с леки автомобили, а за целта се използват багажниците на автомобилите, където упоените животни се натъпкват едно върху друго
  • в нарушение на  чл. 6 ал. 1. от Наредба № 23/17.05.2003 г. фирмата не допуска представители на обществените организации за защита на животните да контролират извършването на евтаназия, което поражда съмнения относно начините за умъртвяване на животните
  • загробване на труповете в отдавна закрито сметище, което представлява опасност за живота и здравето на населението, вместо да се транспортират до близкия екарисаж.

 Предвид този прецедент настояваме спешно да организирате проверка на въпросния обект с участието на ваши представители от НВМС, както и представители на НПО от: местното сдружение “ Дай лапа”; фондация “АФА-България и Студентски съвети. Настояваме за цялостна проверка на извършваните дейности, както следва:

1.       Залавяне на кучетата, съгласно  Чл. 151, т. 9 и т. 10; Чл. 151, т.1; Чл. 150, ал.1, т. 2, б. “е” от ЗВД

2.     Транспортиране на заловените животни, съгласно Чл. 161, ал.1 от ЗВД и Чл.11, ал.1 от Наредба  № 4/10.02.2000г.

3.     Настаняване в изолатора, съгласно Чл. 150, ал. 1, т. 2, б. а), б),  д), е); Чл. 150, ал. 2; Чл. 151, т. 1 , т. 6 и т. 15; Чл. 173, т. 4 от ЗВД

4.     Хранене на кучетата, съгласно Чл. 150, ал. 1, т. 2, б. а), б),  д), е); Чл. 150, ал. 2; Чл. 151, т. 1 , т. 6 и т. 15; Чл. 173, т. 4 от ЗВД.

5.     Почистване на помещението за кучета в изолатора,  съгласно Чл. 151, т.1 от ЗВД.

6.     Осиновяване и ветеринарномедицинско обслужване на кучетата за изписване, съгласно Чл. 6, ал.3 от Наредба  №23; Чл.  174, ал.1, ал.2  от ЗВД; Чл.  175, ал.2, т. 5  от ЗВД

7.     Евтаназия (умъртвяване ) на кучетата от изолатора, съгласно Чл.  179, ал.1, ал.2  и ал.3, т.1 и т.4; Чл.  180; Чл.  181 от ЗВД: Чл. 6, ал.1 от Наредба №23 

Надяваме се да реагирате незабавно предвид очевидното жестоко отношение към животните във въпросния обект и опитите за прикриването на системните закононарушения, извършвани в него.  

Очакваме Вашия отговор на адрес: София - 1404, ж.к. “Гоце Делчев”, бл. 237, ап. 90, Аксиния Босневаe-mail: afa_bulgaria@abv.bg, _bulgaria@abv.bg, тел. 0888 63 85 86 

Приложение: Жалба от Антоанета Ваташка, председател на Сдружение “Дай лапа”- гр. Перник

                                                                                                                     С уважение:                

Аксиния Боснева  

председател на  АФА-България
Pin It