На 27.11.2008, след гласуване, се реши т.6 от Законопроекта за Управление на Етажната Собственост да бъда върната за преразглеждане към Комисия по правните въпроси. В тази точка се съдържа и спорния текст за отглеждане на домашни любимци, както и други спорни моменти, което наложи преразглеждането на целия текст. На 02.12.2008 от 14ч е насрочено извънредно заседание на Народното Събрание, като в програмата му като т.4 е включено и продължаване на разглеждането на Законопроекта.

Законопроектът за Управление на Етажната Собственост бе включен за разглеждане тази седмица, като при гласуването на програмата на НС, Председателят Георги Пирински е коментирал, че по този законопроект има много спорни текстове, много постъпили жалби и направени действия както от гражданите, така и от Омбудсмана.

Дебатите на 26.11.2008 по т.6 бяха доста оживени. Председателят на Комисията по жалбите и петициите- г-н Димитър Йорданов изчете и разясни решението на комисията им както при разглеждането на т.6, така при това на т.11. В подкрепа на тезата против искането на изрично съгласие от съседите за отглеждане на домашен любимец се изказаха и Екатерина Михайлова, Антоанела Понева, Яни Янев, Руденко Йорданов, Елиана Масева, Ненко Темелков и Евдокия Манева.

Well afore everyone be aware of that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In special on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

В подкрепа на разрешителния режим за отглеждане на дом. животни се включи единствено г-жа Надя Антонова, която многократно се изказа в необходимостта от такъв, с цел "баланс на интересите". Нейно предложение бе редакция на текста да има, но да включва едно мъгливо понятие - "6. Отглеждат животни в самостоятелните си обекти при спазване изискванията на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарно-медицинската дейност и, ако не създават безпокойство, по-голямо от обичайното, на непосредствените си съседи."

Коментираха се и предложения за замяна на принципа на изрично съгласие с такъв на информираност (т.е. собствениците на домащни животни да уведомяват съседите си какво отглеждат в дома си), както и такова за възможност за налагане на ограничителен режим само за нови сгради, но за момента и двете предложения не срещнаха сериозна подкрепа.

"Дотук добре."- каза Надина Тошева, един от представителите на Гражданска Група "Град за отговорни хора", провели масова кампания срещу текстовете в т.6 и т.11 на Законопроекта. Тя смята, че това е добра новина, тъй като от дебатите в парламента става ясно, че повечето народни представители се противопоставят на предложението за искане на изрично съгласие от съседите и разрешение от Общото Събрание на етажната собственост. "Разбира се, сега трябва да се следи какви промени ще бъдат обсъждани и предложени от Комисия по правните въпроси, като ще бъдем готови за нови действия, ако корекциите се окажат също толкова неудачни."- допълни тя. "Разгорещените дебати в НС показаха, че т.6 и т.11 са наистина спорни и биха довели до много конфликтни ситуации. Ние разчитаме на здравия разум на народните представители и напомняме, че изискванията за отглеждане на домашни любимци са доста стриктно и подробно уредени в ЗЗЖ и ЗВМД", добавя Явор Гечев, също представител на "Град за отговорни хора".

Pin It