По повод изнесените данни за дейността на видинския изолатор и фирма Еко Титан, проверката на РВМС и констатираните нередности, нека да ударим едно рамо на приятелите ни във Видин като подпишем онлайн петицията до кмета Иван Ценов (СДС). Петицията можете да подпишете тук, като за да бъде отчетен подписът Ви след като попълните данните си ще получите на пощата си мейл, който трябва да потвърдите. Ето и пълния текст:

ДО
КМЕТА НА ГРАД ВИДИН
Д-р И. ЦЕНОВ

ДО
„ЕКО ТИТАН” ЕООД

Долуподписаните настояваме за:

І. Незабавно преустановяване на престъпната дейност на фирма „Еко Титан” ЕООД и печалбарския бизнес с живота на бездомните животни. Прехвърляне дейността, свързана с бездомните кучета към фондации и благотворителни организации, чиято цел е грижа за животните, а не лично обогатяване.

ІІ. Прекратяване на подписания между Община Видин и фирма „Еко Титан” ЕООД договор, с който общински средства, предназначени за бездомните животни се използват за обогатяване на частни лица и фирми.

ІІІ. Незабавно затваряне на изолатора за кучета в град Видин и създаване на инициативен комитет с участието на г-жа Любов Гусева и граждани - доброволци за спасяване на останалите в изолатора кучета.

ІV. Прилагане на ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ за защита на животните компаньони, ратифициранa със закон, приет от 39-то НС на 15.04.2004 г. - ДВ, бр. 34 от 27.04.2004 г., забраняваща избиването и нехуманното отношение към бездомните животни.
 

Well along everyone know of that generic levitra for sale detected with ease in the Internet. In special on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Pin It