Законопроектът за управление на етажната собственост забранява отглеждането на домашни любимци без изричното съгласие на съседите. Ако не сте съгласни с това, елате на протест.

 

Дата: 28-09-2008, 12:00

Място: ПРЕД НАРОДНИЯ ТЕАТЪР - София


Ако не сте съгласни съседите да определят начина Ви на живот... 

Ако не искате да бъдете поставяни в неравностойно положение... 

Ако не желаете да бъдете изнудвани... 

Ако не считате за решение междусъседските войни... 

Ако никога не бихте изхвърлили домашния си любимец...


ЕЛАТЕ и покажете мнението си!

 

Законопроект за управление на етажната собственост:

 ... 
Задължения на собствениците и обитателите 
Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да: 
… 
6. не отглеждат животни в своите самостоятелни обекти без съгласието на непосредствените си съседи, с изключение на такива, които се отглеждат в клетки или аквариуми; 
...

Правомощия на общото събрание 
Чл. 11. (1) Общото събрание: 
… 
10. приема решения и за: 
… 
л) даване на съгласие за отглеждане на животни в етажната собственост.

 

Предстои текстовоте да бъдат гласувани на второ четене от Народно събрание тази есен. 


Well already everyone be aware of that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In exclusive on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Pin It