Бездомно куче агонизира, упоено от чиновник, влачиха го с метална примка, удряйки главата му в плочките, и го метнаха в копа на „Биострой”

 

21 студенти от Амери­канския университет в Бла­гоевград вчера внесоха пе­тиция в община Благоевг­рад във връзка с „нехуманно и жестоко отношение спрямо безпризорно куче".

Петицията е писана в по­лунощ в студентските об­щежития „Скаптопара", след като свидетелят на ин­цидента Никола Микелич от Сърбия, студент IV курс, съ­бужда състудентите си и им разказва ужасяваща исто­рия.

Около полунощ Никола с двама приятели се при­бирали от заведение, кога­то видели пред общината голямо куче, което агонизи­рало.

До тялото му стоеше мъж, който ни се предста­ви за служител от община­та, разказа в редакцията на „Струма" Никола. Обясни ни, че му е дал таблетка за упояване, понеже ще го кастрират. Около 10 мину­ти кучето се търкаляше по земята, лаеше и скимтеше, а ние стояхме и не знаех­ме как да му помогнем. После дойде кола - тъмно­червен ситроен на общин­ската фирма „Биострои" с номер Е 4170 ВТ, която ми­на през опашката на куче­то и спря на десетина мет­ра. Тогава мъжът отвори вратата, извади метална пръчка с примка, метна я през главата на животното и започна да го влачи към колата. Главата му няколко пъти се удари в плочки­те. Проследихме после ко­лата до кабинета на д-р Крум Попниколов, където кучето вероятно е било кастрирано. Никога няма да забравим как то скимтеше. Не можем да си обясним и каква таблетка му бяха да­ли - опиатите не могат да предизвикат болката, коя­то то изпитваше. Трябваше ли човекът така жестоко да го влачи и да блъска глава­та му?

Според студентите куче­то е бяло със сиви и черни петна, голямо като лабрадор. В петицията си, прид­ружена с подписка, младе­жите настояват да дадат по­казания, ако общинските служители желаят. Те са от­правили и молба до Общин­ската администрация да им съобщят каква е съдбата на кучето и да обещаят, че по­вече никога няма да се до­пуска на територията на града такава жестокост.

За контактите си с об­щината студентите в АУБ използваха девойки от сдружение „Надежда за че­тириногите" в Благоевград.

Well along everyone know that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In distinct on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Pin It