Uncategorised

Закони

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ

ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

ЗАКОН ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

 

Наредби

НАРЕДБА № 6 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И
УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В ЗООЛОГИЧЕСКИ ГРАДИНИ И
ЦЕНТРОВЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И РАЗМНОЖАВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ
ЖИВОТНИ

НАРЕДБА № 15 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОПИТНИТЕ ЖИВОТНИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОБЕКТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО, ОТГЛЕЖДАНЕТО И/ИЛИ ДОСТАВКАТА ИМ

НАРЕДБА № 24 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНИТЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

НАРЕДБА № 41 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОБЕКТИ, В КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ, РАЗВЪЖДАТ И/ИЛИ ПРЕДЛАГАТ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ С ЦЕЛ ТЪРГОВИЯ, КЪМ ПАНСИОНИ И ПРИЮТИ ЗА ЖИВОТНИ

НАРЕДБА № 42 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ВИДЪТ И ОБЕМЪТ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ, КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА В ТЯХ

 

Интересно...

Страницата, която търсите, вече не съществува. 

Обявата ви е изпратена успешно!

Предстои да бъде прегледана от администратор, след което, ако отговаря на правилата на сайта (нали ги прочетохте?) ще бъде публикувана. Това може да отнеме няколко часа.

Междувременно не изпращайте нови обяви със същото съдържание.

Well yet everyone be familiar with that generic levitra for sale detected with ease in the Internet. In exclusive on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.