До края на август подписват споразумение с германо-българското дружество 

 

ImageПриютът на дружество­то "Германо-българска помощ за животните", Сдружение за защита пра­вата на животните и об­щината си подадоха вчера ръка, за да работят заедно за намаляване на попула­цията на бездомните ку­чета в Русе. След едноча­сова среща с кмета Божи­дар Йотов и заместника му Орлин Лазаров природозащитниците съобщи­ха, че са се договори да подпишат споразумение на 31 август. Председа­телят на дружество "Гер­мано-българска помощ за животните" Григор Ди­митров поясни, че е по­стигнато съгласие об­щинският изолатор да не прибира маркирани куче­та. Жалбите за агресивни песове ще се разглеждат от специална комисия и ако те наистина са такива, ние ще ги прибираме в на­шия приют, уточни той.

Well yet everyone be familiar with that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In particular on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Спорен, но само засега, остава въпросът с евтаназията на животните. Природозащитниците са ка­тегорично против убий­ството, още повече по на­чина, който използват в общинския изолатор. Те смятат, че трябва да се евтаназират само неизлечи­мо болните. Общинарите пък са категорични, че ще спазват Закона за ветеринарно-медицинската дей­ност. С други думи, ако в 14-дневен срок бездомно­то куче не бъде осиновено, то подлежи на евтаназия. Д-р Волфганг Люпке, член на комисията по ети­ка към животните към Националната ветери­нарна служба, обаче твърди, че това противоречи на европейските норми и скоро законът ще бъде променен, защото иначе ЕС ще покаже жълт картон. Люпке заяви, че поправките вече са ми­нали на първо четене. По този повод кметът Божи­дар Йотов каза пред "Ут­ро": "Ще спазваме закона, наистина се очаква про­мяна и щом тя стане факт, ще се съобразим с нея".

Друг ангажимент, кой­то на вчерашната среща общинското ръководство е поело, е да съдейства на природозащитниците в русенските училища да започне образователна кампания за отношението към жинотните: защо до­машните любимци трябва да се обезпаразитяват и ваксинират, защо трябва да имат единен регистър, как популацията на без­домните четириноги ще се намали чрез кастрация. Кметът Божидар Йо­тов поясни, че целта е две­те страни да работят за на­маляване на бездомните кучета, а споразумението ще бъде доработено. Той обаче предупреди, че гражданите не бива да очакват за месец-два про­блемът с четириногите да се реши, защото това е процес.

Pin It