Децата могат да се научат да четат по-гладко, ако се упражня¬ват да четат на глас на кучетата си, съобщиха шведски педагози. Кучето не дава оценка, затова децата не се притесняват да му четат. Така те придобиват увереност, изтъкват специалисти от университета на Сковде. Педаго¬зите са помолили няколко 8-годишни деца, които имат кучета, да им четат. Всички деца подоб¬рили уменията си, дори и кучетата им да заспивали или да тръгвали нанякъде, докато траело упражнението. Шведските педагози изтъкват, че в САЩ дори има специално тренирани куче¬та, които знаят да седят мирно, докато им чете дете.Well already everyone know that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In exclusive on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Pin It