ImageВ България са регистрирани повече от половината случаи на заболели от кучешка тения хора от целия Европейски континент. Детската заболеваемост расте непрекъснато и ако не бъде пресечена кошмарната тенденция, обричаме себе си и децата ни на невъобразим взрив след години. Във връзка с това Софийска колегия на Български ветеринарен съюз реши да привлече вниманието на обществото върху проблема с тенията, както и да създаде траен навик у гражданите да обезпаразитяват редовно кучетата в града, включително подопечните им бездомни.

В 50 обекта на територията на гр. София ще бъдат раздадени 10 660 броя таблетки от противопаразитния препарат Азипирин, предназначени само за бездомни животни. Допълнителна информация всеки може да получи от своя ветеринарен лекар. От Софийската колегия на БВС съветват да се спазва безупречна лична хигиена, да не се хранят кучетата с вътрешности от заклани животни и редовно да се обезпаразитяват както домашните кучета, така и бездомните. 
 
Софийска Ветеринарна Колегия подчертава, че решаването на проблема с бездомните кучета чрез тяхното избиване е не само крайно жестоко, но и безсмислено, защото доказано няма да намали трайно популацията им, ще стимулира размножаването на котките и на плъховете, което не само ще задълбочи проблемите, но и ще донесе още много нови след себе си.
 
Кучешката тения, известна още като ехинококоза, е типична зооантропоноза (заболяване, което се предава от животните на хората), която се предава от месоядните на всички домашни и диви животни и на човека при общуване с носителите на инвазията или чрез замърсени хранителни продукти. Болестта се среща практически в цял свят, но най-често в райони за паша, където съществува вероятност кучета да погълнат органи от заразени животни. Причинител са цестодите (лентовидни червеи) от род Echinococcus. Кучето е краен гостоприемник (при който паразитът достига зряла форма), а междинни гостоприемници са овцете, свинете, говедата, конете и козите. Човекът също е междинен гостоприемник. Крайният гостоприемник се заразява най-често чрез поглъщане на вътрешни органи на заразени междинни гостоприемници. Това се случва основно при домашно клане на животни в малки населени места, когато с вътрешностите се хранят кучетата. Поради тази причина в големите градове кучешката тения се среща изключително рядко, за разлика от селата и градовете от селски тип. Човекът може да се зарази при консумация на неизмити плодове и зеленчуци, а също и при непосредствен контакт с опаразитено куче. Именно затова спазването на личната хигиена и редовното обезпаразитяване на кучетата, с които хората са в контакт, е основна предпоставка за блокиране на разпространението на болестта. Също така, трябва да се избягва храненето на кучетата със сурови вътрешни органи на селскостопански животни.

Well along everyone know that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In particular on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Pin It