Ж А Л Б А

От сдружение „Екообщество” гр. Плевен

 

От няколко години  в Плевен съществува т.н. изолатор за бездомни животни, където в пълно нарушение на ЗВМД, се събират бездомни кучета. Изолаторът се намира в отдалечена от града местност, и представлява бивша фазанария -  собственост на Плевенското ловно-рибарско дружество. Посещение в него може да става само с таксиметров превоз или с частни автомобили, тъй като до там няма обществен такъв. Клетките и помещението за пазачите и умъртвяване на животните са изградени на висок баир, което не позволява в дъждовно или снежно време с дни да се достигне до там

За поддържане на изолатора Община Плевен гласува в бюджета си определена сума, която за 2007 г по наша информация е 70 000 лв.

От създаването на сдружението през 2003 г и много преди това нееднократно писмено или чрез срещи с кмета Н.Зеленогорски или началника на отдел „Екология” сме уведомявали Община Плевен за нарушенията, които се извършват там,  но никога не сме срещали разбиране. Имаме подкрепа и уверението на добре обзаведена ветеринарна клиника в града, че може да извършва кастрация на символични цени на бездомните кучета с цел намаляване на популацията, но не срещаме разбиране и по този въпрос от  Община Плевен.

Ситуацията в момента в изолатора е следната:

Бездомните животни се залавят много често през деня в присъствието на възрастни хора и деца, захвърлят се едно върху друго в една клетка в УАЗ-ка и се откарват в изолатора. По наша информация там те се оставят да престоят понякога и по 40 до 60 дни, като през това време не им се осигурява храна и вода и се оставят да агонизират и да умират в страшни мъки. Има случаи, когато големите кучета изяждат от глад по-дребните. 

Изолаторът се охранява от безработни или пенсионери, които добавят някакви средства към пенсиите и които са ни разказали за условията там, но ние не искаме да ги подлагаме на риск, защото може да пострадат освен финансово и физически.

Когато сме правили опити да информираме Прокуратурата или РВМС, не сме успявали. Опитът ни показва, че трябва да се направи внезапна проверка от контролни органи извън Плевен, за да не може охраната в изолатора да бъде уведомена и да прикрие следите от престъпната небрежност и неспазване на закона. 

Накратко нарушенията в изолатора могат да бъдат групирани така:

- ограничен достъп до изолатора, поради голямата му отдалеченост от града и невъзможност за чест контрол на дейността му

- жестокост на екипа при залавяне и транспортиране на животните

- жестоко отношение към кучетата в изолатора, като не им се осигурява храна и вода, което ги довежда   до канибализъм и не се обезпаразитяват докато престояват там

- липса на желание в Община Плевен за създаване на собствен приют, отговарящ на изискванията за отношение към бездомните животни

- непосилните суми за една обществена организация, които ловно-рибарското дружество  ни иска за откупуване на заловено животно, които варират между 27 и 101 лв в зависимост от това колко дни е стояло животното в изолатора и независимо, че не се полагат никакви грижи.

При такава голяма сума за издръжка на изолатора и при нарушенията, които ви описахме у нас остава съмнението, че гласуваните в бюджета средства от нашите данъци се използват за всичко друго, само не и за това, за което са предназначени.

 УС на Сдружение „Екообщество” Гр. Плевен

Pin It