ImageОхранители разстреляха кучето на руския консул

Кървавите забавления  на гардовете ще бъдат изнесени пред целия  дипломатически корпус

Ася Пенчева, в-к Утро, 07.02.2007г.

Любимецът на целия ру­ски дипломатически ком­плекс в Русе - кучето Мечо, е бил убит от служители на ох­ранителна фирма. На 5 фе­вруари вечерта кучето се било прибрало в колибата в двора на консулството още към 19 часа." Ние очаквахме гост от Москва, който пристигна с късния влак, и оти­дохме да го посрещнем. Тога­ва вероятно Мечо е излязъл от двора и е отишъл в парка", разказа генералният консул на Русия в Русе Юрий Трушин. В суматохата след това никой не обърнал внимание дали четириногият любимец е от безопасната страна на оградата.

На сутринта Трушин тръгнал за ежедневни кросв парка и се учудил, че приятелят му Мечо го няма.Граждани разказали на ди­пломата, че през нощта ста­нали свидетели как служите­ли на частна охранителна фирма се забавлявали със стрелба по кучета в района Градски стадион. От Германо-българското дружество също получили сигнал за стрелбата и на сутринта померили Мечо и още едно породисто черно куче убити. Ще бъде направена аутопсия на животното, тъй като не са се задоволили само с това "забавление", а и са го душили после, потресен е Трушин. Още вчера той позвънил на комисар Светос­лав Първанов, за да изкаже възмущението си от дей­ствията на охранителите. Инцидентът съвпада с теча­щата в момента полицейска проверка на целия частен охранителен сектор.

Мечо живее в консулство­то от година и половина и по него вече веднъж бяха стреляли.    На новогодишния прием в дипломатическата мисия кучето посрещаше на входа гостите и дружелюбно подаваше лапа на всички.

На 12 февруари имаме сре­ща на дипломатически кор­пус и ще разкажа на всички кколеги какви зверства стават в Русе, категоричен беше Юрни Трушин.

 

Разследват убийството на Мечо като увреждане на движима вещ

Кучето па генконсул Юрий Трушин застреляно с въздушен пистолет

Руслина Александрова, в-к Утро, 08.02.2007г.

Най-вероятно кучето на руския консул в Русе Юрий Трушин - Мечо, е било уби­то с въздушен пистолет. То­ва са предоположенията на експертите след аутопсия­та на двете застреляни от охранители животни, за които "Утро" вчера съоб­щи. Събраните до момента данни сочат, че пистолетът стреля с най-големия кали­бър 6,5 мм и най-вероятно е бил зареден с ловни патрони със сачми.По случая се води дозна­ние по чл. 216, ал. 1 от НК, съобщи вчера началникът на отдел "Опазване на об­ществения ред и превенция" Симеон Григоров. Предвиденото от закона наказание за "умишлено увреждане на чужда движима или недвижима вещ" е до 5 години лишаване от сво­бода. Все още няма данни за извършителите на убий­ството на двете животни.

По повод появилата се вче­ра информация, че стрел­ците са били не служители на частна охранителна фирма, а полицаи, комисар Григоров заяви: Доста про­тиворечиви са в момента свидетелските показания и не можем да кажем със си­гурност нищо за извърши­телите. Предстоят да се из­вършат балистични ек­спертизи, както експери­мент със стрелба в близост до мястото, където са били екзекутирани двете живот­ни, за да се определи и надеждността на свидетел­ските показания.

Истина е, че съм уведо­мен за случилото се от гене­ралния консул на Русия Юрий Трушин и по случая е започнала проверка, пове­че обаче към този момент не мога да кажа, беше лако­ничен директорът на ОДП комисар Светослав Първа­нов, който в момента е в отпуск.

 

 

Застреляно куче скара търговци и охранители

Ася ПЕНЧЕВА, в-к Утро, 08.02.2007г.

Едно от кучетата, които търговците на централния паза отглеждат, е било убито в петък вечерта и това стана повод продавачите да подадат жалба към управата на пазара. Според наемателите на тараби четириногият Джони е бил застрелян от охранител, но няма свидетели.Аз съм любител на животните и съм против избива­нето им, но не мога да допусна те да станат причина за евентуална зараза по храните, каза управителят Ай-дън Демерджиев. Той събра в кабинета си търговци­те и представители на охранителната фирма, за да решат заедно въпроса с животните по тържището.Вчера граждани сигнализираха за още две убити кучета - едното в кв."Друж6а", а другото в двора на Спортното училище.

 

Pin It