Печат
Новини
Страната
Посещения: 1695

ДО

ДОЦ. ЖЕКО БАЙЧЕВ, ДВМ, ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА

КОПИЕ ДО

Г-Н НИХАД КАБИЛ, МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ, МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АНТОАНЕТА ВАТАШКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ “ДАЙ ЛАПА” - ГР. ПЕРНИК

Г-ЖА БРИДЖИТ ЧЕРНОТА, ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ, БРЮКСЕЛБЕЛГИЯ

Г-Н ПИТЪР ДЕЙВИС, ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  

Г-ЖА КЛАРИСА БОЛДУИН, ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ТРЪСТА НА КУЧЕТАТА, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ОТНОСНО: Жалба от Сдружение „Дай лапа”, гр. Перник за ежедневното нарушаване на ЗВД и ППЗВД от ЕТ „Людмил Цветков”, стопанисващ общинския изолатор в гр. Перник 

УВАЖАЕМИ ДОЦЕНТ БАЙЧЕВ, 

Обръщам се към Вас  относно поредния сигнал за незаконни действия в обект за безстопанствени кучета,  така наречения  “ИЗОЛАТОР”, стопанисван от частна фирма - ЕТ „Людмил Цветков”- гр. Перник.

Сдружението от Перник подава неколкократно сигнали за драстични нарушения на нормативната база на РБългария, в резултат на което апелира за организиране на проверка от НВМС. Проверката е извършена от местното РВМС в нарушение на  чл.  170 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)  без участието на представители на организацията, подала сигнала за нарушения.

ДОЦЕНТ БАЙЧЕВ,

Обезпокояващ е фактът, че контролният орган, който трябва да следи за спазването на закона, в случая вашето подразделение  - РВМС,  не се съобразява със законовите разпоредби и ги нарушава. Вашите подчинени не само изключват регламентираното от закона участие на НПО в проверката, но констатират, че извършваните деяния в пернишкия ИЗОЛАТОР са абсолютно  допустими, въпреки че са в разрез с изискванията на Европейските конвенции, ратифицирани от Народното събрание на РБългария:

 Предвид този прецедент настояваме спешно да организирате проверка на въпросния обект с участието на ваши представители от НВМС, както и представители на НПО от: местното сдружение “ Дай лапа”; фондация “АФА-България и Студентски съвети. Настояваме за цялостна проверка на извършваните дейности, както следва:

1.       Залавяне на кучетата, съгласно  Чл. 151, т. 9 и т. 10; Чл. 151, т.1; Чл. 150, ал.1, т. 2, б. “е” от ЗВД

2.     Транспортиране на заловените животни, съгласно Чл. 161, ал.1 от ЗВД и Чл.11, ал.1 от Наредба  № 4/10.02.2000г.

3.     Настаняване в изолатора, съгласно Чл. 150, ал. 1, т. 2, б. а), б),  д), е); Чл. 150, ал. 2; Чл. 151, т. 1 , т. 6 и т. 15; Чл. 173, т. 4 от ЗВД

4.     Хранене на кучетата, съгласно Чл. 150, ал. 1, т. 2, б. а), б),  д), е); Чл. 150, ал. 2; Чл. 151, т. 1 , т. 6 и т. 15; Чл. 173, т. 4 от ЗВД.

5.     Почистване на помещението за кучета в изолатора,  съгласно Чл. 151, т.1 от ЗВД.

6.     Осиновяване и ветеринарномедицинско обслужване на кучетата за изписване, съгласно Чл. 6, ал.3 от Наредба  №23; Чл.  174, ал.1, ал.2  от ЗВД; Чл.  175, ал.2, т. 5  от ЗВД

7.     Евтаназия (умъртвяване ) на кучетата от изолатора, съгласно Чл.  179, ал.1, ал.2  и ал.3, т.1 и т.4; Чл.  180; Чл.  181 от ЗВД: Чл. 6, ал.1 от Наредба №23 

Надяваме се да реагирате незабавно предвид очевидното жестоко отношение към животните във въпросния обект и опитите за прикриването на системните закононарушения, извършвани в него.  

Очакваме Вашия отговор на адрес: София - 1404, ж.к. “Гоце Делчев”, бл. 237, ап. 90, Аксиния Босневаe-mail: afa_bulgaria@abv.bg, _bulgaria@abv.bg, тел. 0888 63 85 86

Приложение: Жалба от Антоанета Ваташка, председател на Сдружение “Дай лапа”- гр. Перник

                                                                                                                     С уважение:                

Аксиния Боснева  

председател на  АФА-България